מאגר העסקים בישראל

למאגר העסקים ניתן להוסיף אתרים בחינם וללא כל תשלום
כל אתר אשר עומד בכל הקריטריונים הבאים:

 

  • האתר הוא בעל ערך ציבורי או עסקי
  • מבחינת תוכנו, האתר מתאים לאחד הסיווגים של האינדקס
  • בעל העסק מסכים לתנאי השימוש

פנצריה

צמיגי דוד
צמיגי דוד
03-7511074
http://www.david-tire.dpages.co.il
בית הצמיג בע"מ
03-5601481
http://www.tire-house.dpages.co.il
צמיגי איציק דוידו
050-8744436
http://itzik.dpages.co.il
צמיגי פרויד
צמיגי פרויד
04-8550505
צמיגי הכוכב-חילוץ 24 שעות
054-4580895
http://www.star-tires.com
צמיגי בר רחובות בעמ"
08-9464779
http://zmigey-bar.dpages.co.il
צמיגי דודו גרשון בעמ"
02-6793777
http://www.dudutires.dpages.co.il
דודו גסנר צמיגים
02-5383259
02-5380515
תובל 1 ירושלים
צמיגי פרדיס
צמיגי פרדיס
050-5961855
http://tzmigay-faradis.zapages.co.il