מאגר העסקים בישראל

למאגר העסקים ניתן להוסיף אתרים בחינם וללא כל תשלום
כל אתר אשר עומד בכל הקריטריונים הבאים:

 

  • האתר הוא בעל ערך ציבורי או עסקי
  • מבחינת תוכנו, האתר מתאים לאחד הסיווגים של האינדקס
  • בעל העסק מסכים לתנאי השימוש

בדיקת מזח במחיר הנמוך בישראל רק 199 ש"ח

בדיקת מזח במחיר הנמוך בישראל רק 199 ש"ח
הזמנת בדיקת מז"ח למשרד הבריאות במחיר הנמוך בישראל רק 199 ש"ח
על פי תקנות משרד הבריאות, כל עסק/מוסד העושה שימוש במים חייב בבדיקה שנתית של מערכות המז"ח

מידע כללי-בדיקת מזח והתקנת מז"ח(מונע זרימה חוזרת)
חובת התקנת מז"ח תיקון תשס
א בעל עסק יתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק באמצעות מתקין מוסמך
ב בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת
ג על אף האמור בתקנת משנה א רשאי המנהל
1 לאשר התקנת מז"ח שלא בראש מערכת המים בתנאים שיתנה בנסיבות הענין 2 להורות לסוגי
ע בדיקות
א התקנת מז"ח ובדיקתו יהיו בידי מתקין מוסמך בלבד
ב בעל עסק ידאג לעריכת בדיקה של המז"ח בידי מתקין מוסמך פעם בשנה לפחות. ג בעל עסק ינהל פנקס בדיקות (להלן - הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז"ח
תוצאותיהן, ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח
ד בעל העסק יחזיק את הפנקס בעסק
ה ראה ספק מים שמזח לא נבדק בהתאם לתקנות אלה, רשאי הוא לערוך את הבדיקה בעצמו או בידי
אחר מטעמו בכפוף להוראות תקנה 6 ולגבות את הוצאות הבדיקה מבעל העסק
ו ספק מים או מי שהוא הסמיכו לכך, או מפקח, רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל חצרי עסק שבהם
מותקן מזח לפי תקנות אלה או שחובה להתקינו בהם ולבדוק אם הותקן מזח ואת תקינותו וכן לעיין
בפנקס מסוימים על התקנת מז"ח במקום שלא בראש מערכת המים

לתת תעודות תקינות רשמיות לכל סוג ה מזחים לפי תנאי רשיון משרד הבריאות

מז"ח מונע זרימה חוזרת הוא אביזר אינסטלציה המיועד להרכבה בקווי מים לשתיה ומטרתו למנוע חדירת מים מזוהמים לספק המים הראשי, כתוצאה מיניקה או לחץ שלילי המזח נמצא בדרך כלל אחרי קו המים הראשי של הבניין וחוצץ בין מי השתייה למערכות מים שונות כגון מערכת דישון לגינה מגדלי קירור מערכות הסקה וכיבוי אש המזח יספק הגנה במקומות קיים סיכון בריאותי ובהתאם להוראות משרד הבריאות ומתי.

בדיקת מז"ח
חשוב לדעת
בעת הזמנת מתקין מז"ח חובה לדרוש ולראות את תעודת ההסמכה ממשרד הבריאות להתקנה או בדיקת מז"ח .
עפי החוק על המתקין לבצע את העבודה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומכון התקנים המפורטות להלן
. במערכת רחיצה אוטומטית עם או בלי מיחזור מים נדרש מזח
1. במערכות השקיה הכוללות עם דישון דרך המערכת, נדרש מזח במקרים מסוימים ניתן להתקין שובר ואקום טעון קפיץ באישור לשכת הבריאות
2. במערכת כיבוי נפרדת המוזנת מרשת מי השתיה ללא הגברת לחץ נדרש שסתום חד כיווני כפול
3. במערכת נפרדת המוזנת מרשת מי השתיה עם הגברת לחץ ואפשרות לחיבור כבאית נדרש מזח
במערכת הכוללת אגירת מים לכיבוי בלבד ללא גיבוי ממי השתיה נדרש מרווח אוויר בנקודת הזנת מים במיכל האגירה או מזח בצינור הכניסה למאגר
4.במערכת הכוללת אגירת מים לכיבוי בלבד עם גיבוי מרשת מי השתייה מרווח אוויר בכניסה למאגר או מזח בצינור הכניסה למאגר ומזח בנקודת הגיבוי
מערכת המאפשרת שימוש בקצף חומרים אחרים –נדרש מזח לפני נקודת ההזנה

סוגי מז"ח ,מאושרים מונעי זרימה חוזרת לפי מכון התקנים הישראלי
רשימת המזחים המאושרים להתקנה עי משרד הבריאות
מז"ח מחברת CONBARCO
מז"ח מחברת WATTS
מז"ח מחברת Wilkins
מז"ח מחברת BRANDONI
מז"ח מחברת FEBCO
מז"ח מחברת FLOWMATIC
מז"ח מחברת ארי
רשימת בודקי מז"ח מוסמכים עי משרד הבריאות נמצאת באתר תחת המילה מז"ח
מז"ח מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת
תכונות:
המז"ח מיועד לדרגות סיכון גבוהות.
מונע זרימה חוזרת באופן מושלם בהתאם להוראות יצרן
מתאים לתנאי לחץ נגדי ולתנאי גישות חוזר
מגבלות
המז"ח יקר יחסית,כולל התקנה
גורם להפסד עומד גבוה יחסית
דורש תנאי התקנה מיוחדים
חככ שסתום חד כיווני כפול
תכונות
מיועד לדרגות סיכון נמוכות מבחינה בריאותית
מתפקד בתנאי 'לחץ נגדי' ובתנאי גישות חוזר
מגבלות
יקר יחסיתכולל התקנה
גורם להפסד עומד גבוה יחסית
מתריע במקרה של שסתומים חד כיווניים תפוסים

שובר ריק טעון קפיץ
תכונות
השסתומים בעלי סגירה חיובית
תפקוד טוב בתנאי לחץ רצוף
זול יחסית
הפסד עומד נמוך יחסית
מגבלות
מתאים למניעת זרימה חוזרת בתנאי גישות חזור בלבד.
אינו מתאים בתנאי לחץ נגדי
מיוצר בקטרים קטנים בלבד
חשוב לדעת
כאשר מזמינים מתקין מז"ח חובה לדרוש ולראות את תעודת ההסמכה של מתקין מז"ח ממשרד הבריאות להתקנה או לבדיקת מז"ח על המתקין לבצע את העבודה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומכון התקנים המפורטות להלן
פקודת בריאות העם תשס, עדכון אפריל 2000, נוסח משולב
חוק המים, 1959מקור מים גורם הזיהום מקור הזיהום
תקן ישראלי 12051 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם מערכות שרברבות מערכת הספקת מים קרים וחמים1995

0587333331
http://2all.co.il/web/sites13/mazah/
יבנה
יבנה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים